در روایت آمده که رسول اکرم (ص) فرمود

( هر کس یکصد بار بر محمد و آل محمد (ص) صلوات بفرستد ، خداوند یکصد حاجت او را بر آورده می سازد.)

 امام رضا (ع) فرمودند

( هر کس نتواند با کار های نیک گناهانش را بپو شاند بر محمد و آل محمد بسیار صلوات بفرستد زیرا که صلوات بر محمد و آل او گناهان را نابود می کند.)

رسول خدا (ص) فرمودند

( هر کس بر محمد و آل او صلوات بفرستد خداوند به او ثواب هفتاد و دو شهید را عنایت می فرماید و از گناهان بیرون می آید مانند روزی که از مادر متولد شده باشد.)

 رسول خدا فرمود

(بر من صلوات بفرستید که صلوات بر من نوری در قبر ، نوری در پل صراط ، و نوری در بهشت خواهد شد)

و نیز رسول خدا فرمود

 ( جبرئل به من بشارت داد که حق تعالی می فرماید " هر بنده ای که بر تو صلوات می فرستد ، هفتاد هزار ملک بر او صلوات می فرستند و هر کس هفتاد هزار ملک بر او صلوات بفرشتد از اهل بهشت خواهد بود" )