در زمینه ی  خودسازی باید خصائل و فضائلی را که برای یاران و یاوران امام زمان (ع) برشمرده اند شناخت . آنگاه کوشید تا آنها را در خود ایجاد کرد . به نمونه هایی از روایات معصومین در این زمینه توجه می کنیم :

پرهیزگاران که به امام غائب می گروند  نماز به پا می دارند و از دارایی خود می بخشند ، به قرآن و کتابهای آسمانی پیشین ایمان آورده ، به جهان ابدی یقین دارند.( به نقل از روایات امام صادق ( ع) در تفسیر نورالثقلین ، ج ۱ ، ص۳۱ )

] مردمان [ فرمانبردار ، اخلاص کیش ، نیکوکار ، عزتمند ، قناعت پیشه ، دین باور ، ستمدیده، بردبار، پاک زاد ، نیک سرشت ، خوش قلب اند ( کمال الدّین ، باب ۴۳ ، حدیث ۱۹)  که دلهایی سخت تر از پولاد دارند و اگر بر کوهساری آهنین بگذرند از هم می پاشد.( الزام الناصب ، ج۱، ص ۶۷ )  همچون مُشک همواره خوشبویند و همچون ماه نابان پیوسته فروزان.( کمال الدّین ، ج۱، ص۶۷ ) از سر نیزه تیزترند و از شیر بیشه دلیرتر.( بحار الانوار ، ج ۵۲، باب ۲۷، حدیث۱۷)  آری آنان (( پارسایان شب )) و (( شیرمردان روز ))اند.( منتخب الاثر ، فصل۹ ، باب ۳، حدیث ۱ )

] هرکس بخواهد که به هنگام قیام حضرت مهدی (ع) از یاران او باشد باید خود را به خصائص فوق بیاراید و [ در ایام غیبت ، به آداب و عقاید دینی خویش تمسّک جوید و نگذارد شیطان در او شک و تردید راه دهد .( پیامبر اکرم (ص) . کمال الدّین ، مقدّمه ی مؤلف ، ص ۵۱)  شناخت و معرفت خویش راست و درست گرداند ، ایمان و یقین خویش بیفزاید و تسلیم خاندان پیامبر شود به حدّی که در دلش چیزی نیابد که او را از فرمان آنها باز دارد .(حضرت سجاد (ع) . کمال الدّین ، باب ۳۱ ، حدیث ۸ )

... شیعیان را به این صفات بشناسید : تواضع، خشوع ، امانت ، بسیار در یاد خدا بودن ، اهل نماز و روزه بودن ، احترام به پدر و مادر کردن ، مهربانی کردن ، به همسایگان مستمند و بدهکار و یتیمان و راستگو بودن . آنها تلاوت قرآن می کنند و زبانشان را کنترل می کنند .( حضرت امام باقر (ع) ، اصول کافی ، ج۲، ص ۷۴ )

همچنین درباره ی درخواست از خدای تعالی برای ظهور حضرت مهدی (ع) و دعا برای آن وجود شریف تاکید شده و برای آن فوائد بسیار ذکر گردیده است .( برای آشنایی بیشتر در این زمینه به کتاب ارزشمند مکیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم ، اثر محمد تقی موسوی همدانی مراجعه کنید.)

... از فضل بیکران خدای درخواست نمائید. همانا خداوند درخواست کننده گان را دوست می دارد و برترین پرستش ، چشم انتظاری برای فرج است .( صحیح ترمذی ، ج۵، ص ۲۲۵ )