788 شهید انقلاب از سال 1334 تا1357 در گلزار شهدای بهشت‌ زهرا(س) ازتهران بزرگ آرمیده‌اند که 39 نفر از این  هستند..

از سال 1334 تا 1357پیکرهای مطهر 788 شهید انقلاب ازتهران بزرگ در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شدند؛ از این تعداد 749 شهید مرد و 39 شهید زن هستند.

 
از سال 1334تا 1356 که سال‌های قبل از انقلاب محسوب می‌شود، 46 شهید در گلزار شهدای تهران بزرگ به خاک سپرده شدند که از این تعداد 45 شهید مرد هستند. تعداد شهدای سال 57 تهران 742 شهید است که از این تعداد 38 شهید زن هستند.
از 742 شهید انقلاب در سال 1357، دو شهید مسیحی هستند.

در قیام 17 شهریور سال 1357 و کشتار جمعی مردم به دست مأموران ستم‌شاهی، 71 نفر از تهران بزرگ به شهادت رسیدند که از این تعداد 64 شهید مرد و 7 شهید زن هستند. در 22 بهمن سال 1357 نیز 118 نفر به شهادت رسیدند که از این تعداد 7 شهید، زن هستند.

این شهدا در قطعات 15، 17، 21، 22، 23، 24، 33 و 39 به خاک سپرده شده‌اند که بیشترین شهدای انقلاب در قطعه‌های 21 و 24 آرام گرفته‌اند.

وی یادآور شد: شهدای 19 دی سال 56 قم در قطعه 15، شهدای 17 شهریور در قطعه 17 و شهدای انقلاب اسلامی در قطعه‌های 21، 22، 23 به خاک سپرده شده‌اند.
برچسب ها :
شهدای سال 1334 تا 1357 ,  شهدای ,  شهدا زن ,  شهدای انقلاب ,